wtorek, 5 marca 2013

Tęsknota

Tęsknota za Bogiem..
Tęsknota za wspólnotą...
Po nocy przychodzi świt, chłodny, szary...
Potem ciepłe promienie słońca ogrzewają policzki, w końcu coraz większe ciepło napełnia całe ciało.
Tak Jest z każdym który nawraca się do Boga żywego.
Z Ciemności grzechu wchodzę w świt nawrócenia,
w poranek Nowego Życia, życia w Jezusie Chrystusie.

Jest ciężko odzwyczaić się od grzechu, do którego człowiek przywykł jak do porannej kawy/herbaty.
Teraz trzeba wyrobić w sobie nowe nawyki,
nawyk porannej modlitwy o utrzymanie się na Drodze Życia, by nie zatracić się w grzechu na nowo.

Bóg jest pełnią miłości, On nie chce by człowiek pogrążył się w otchłani zła, chce by człowiek żył pełnią życia do której go powołał.


Święty Boże dodaj mi sił bym codziennie kroczył za Tobą, bym nie zatracił się w grzechu, który prowadzi do śmierci.
Duch Święty napełniaj mnie mądrością, karm mnie Swoim Słowem, Słowem które daje życie.
Amen.